Cercar

Competicions Lliga Catalana - Individual i altres

Lliga Catalana INDIVIDUAL 2021-22: Calendari

Aquesta setmana vinent comença la LLIGA CATALANA INDIVIDUAL 2021-22, la competició regular individual en línia de la Federació Catalana de Dards i que compta amb la col·laboració de Ripa Darts, la botiga de dards on trobareu el vostre material de dards preferit.

Un cop tancat el registre i validats els pagaments es va realitzar el sorteig dels dos grups, teniu disponible el vídeo del sorteig  al nostre canal youtube aquí.

El reglament i protocol de joc el teniu en format pdf aquí. Afegir-hi, que el punt 11 ha quedat modificat per ajustar-nos a la plataforma del Nakka,com i el format de joc és al primer que guanya 6 jocs, amb opció d'empatar 5-5.
 

QUADRANT: Els esportistes participants han quedat dividits en dos grups i els RESULTATS s'actualitzEN automàticament a la plataforma: https://nakka.com/n01/../LLIGA_CATALANA_INDIVIDUAL2021-22

Les ESTADÍSTIQUES es poden consultar aquí: https://nakka.com/n01/tournament/t...stats

El CALEDARI i RESULTATS dels dos grup el teniu disponible en pdf

FASE 1 GRUP GROC veure pdf aquí / veure ampliat aquí

FASE 1 GRUP VERMELL  veure pdf aquí / veure ampliat aquí

 

Calendari al detall per grups:

 

LLIGA CATALANA INDIVIDUAL 2021-22
Fase 1 – Grup A   Fase 2 – Grup B
Jornada 1

21-11-2021   Jornada 1

21-11-2021
1226 Monserrat Boronat     915 Joserp Arimany   1525 Sergio Garrido     1793 Raúl Martínez
1474 Albert Martorell     1794 Beatriz Rojas   1774 Tom Horbury     1739 Marc Menjibar
1775 Jose Manuel R     1751 Daniel Agüera   1740 Josep Juanós     1401 Josep M Salvadó
1627 Jonathan Martín     1569 J Carles Arola   515 Toni Muñoz     1357 Elena Bueno
1295 Francesc Puma.     1770 Frederic Salvà   1764 César Rubio     129 Domingo López
1700 Guillem Font     1304 Antonio Garcia   1795 Pedro Manzano     1796 Víctor Ballesteros
Jornada 2

28-11-2021   Jornada 2

28-11-2021
1569 J Carles Arola     1226 Monserrat Boronat   1357 Elena Bueno     1525 Sergio Garrido
1304 Antonio Garcia     1775 Jose Manuel R   1796 Víctor Ballesteros     1740 Josep Juanós
1770 Frederic Salvà     1700 Guillem Font   129 Domingo López     1795 Pedro Manzano
1794 Beatriz Rojas     1295 Francesc Puma.   1739 Marc Menjibar     1764 César Rubio
915 Joserp Arimany     1474 Albert Martorell   1793 Raúl Martínez     1774 Tom Horbury
1751 Daniel Agüera     1627 Jonathan Martín   1401 Josep M Salvadó     515 Toni Muñoz
Jornada 3

12-12-2021   Jornada 3

12-12-2021
1474 Albert Martorell     1226 Monserrat Boronat   1774 Tom Horbury     1525 Sergio Garrido
1775 Jose Manuel R     1770 Frederic Salvà   1740 Josep Juanós     129 Domingo López
1627 Jonathan Martín     1304 Antonio Garcia   515 Toni Muñoz     1796 Víctor Ballesteros
1295 Francesc Puma.     915 Joserp Arimany   1764 César Rubio     1793 Raúl Martínez
1700 Guillem Font     1794 Beatriz Rojas   1795 Pedro Manzano     1739 Marc Menjibar
1751 Daniel Agüera     1569 J Carles Arola   1401 Josep M Salvadó     1357 Elena Bueno
Jornada 4

19-12-2021   Jornada 4

19-12-2021
1569 J Carles Arola     1474 Albert Martorell   1357 Elena Bueno     1774 Tom Horbury
1226 Monserrat Boronat     1295 Francesc Puma.   1525 Sergio Garrido     1764 César Rubio
1304 Antonio Garcia     1751 Daniel Agüera   1796 Víctor Ballesteros     1401 Josep M Salvadó
1770 Frederic Salvà     1627 Jonathan Martín   129 Domingo López     515 Toni Muñoz
1794 Beatriz Rojas     1775 Jose Manuel R   1739 Marc Menjibar     1740 Josep Juanós
915 Joserp Arimany     1700 Guillem Font   1793 Raúl Martínez     1795 Pedro Manzano
Jornada 5

09-01-2022   Jornada 5

09-01-2022
1304 Antonio Garcia     1569 J Carles Arola   1796 Víctor Ballesteros     1357 Elena Bueno
1775 Jose Manuel R     915 Joserp Arimany   1740 Josep Juanós     1793 Raúl Martínez
1627 Jonathan Martín     1794 Beatriz Rojas   515 Toni Muñoz     1739 Marc Menjibar
1295 Francesc Puma.     1474 Albert Martorell   1764 César Rubio     1774 Tom Horbury
1700 Guillem Font     1226 Monserrat Boronat   1795 Pedro Manzano     1525 Sergio Garrido
1751 Daniel Agüera     1770 Frederic Salvà   1401 Josep M Salvadó     129 Domingo López
Jornada 6

16-01-2022   Jornada 6

16-01-2022
1569 J Carles Arola     1295 Francesc Puma.   1357 Elena Bueno     1764 César Rubio
1226 Monserrat Boronat     1775 Jose Manuel R   1525 Sergio Garrido     1740 Josep Juanós
1474 Albert Martorell     1700 Guillem Font   1774 Tom Horbury     1795 Pedro Manzano
1770 Frederic Salvà     1304 Antonio Garcia   129 Domingo López     1796 Víctor Ballesteros
1794 Beatriz Rojas     1751 Daniel Agüera   1739 Marc Menjibar     1401 Josep M Salvadó
915 Joserp Arimany     1627 Jonathan Martín   1793 Raúl Martínez     515 Toni Muñoz
Jornada 7

23-01-2022   Jornada 7

23-01-2022
1304 Antonio Garcia     1794 Beatriz Rojas   1796 Víctor Ballesteros     1739 Marc Menjibar
1775 Jose Manuel R     1474 Albert Martorell   1740 Josep Juanós     1774 Tom Horbury
1770 Frederic Salvà     1569 J Carles Arola   129 Domingo López     1357 Elena Bueno
1627 Jonathan Martín     1226 Monserrat Boronat   515 Toni Muñoz     1525 Sergio Garrido
1700 Guillem Font     1295 Francesc Puma.   1795 Pedro Manzano     1764 César Rubio
1751 Daniel Agüera     915 Joserp Arimany   1401 Josep M Salvadó     1793 Raúl Martínez
Jornada 8

30-01-2022   Jornada 8

30-01-2022
1569 J Carles Arola     1700 Guillem Font   1357 Elena Bueno     1795 Pedro Manzano
1226 Monserrat Boronat     1751 Daniel Agüera   1525 Sergio Garrido     1401 Josep M Salvadó
1474 Albert Martorell     1627 Jonathan Martín   1774 Tom Horbury     515 Toni Muñoz
1794 Beatriz Rojas     1770 Frederic Salvà   1739 Marc Menjibar     129 Domingo López
1295 Francesc Puma.     1775 Jose Manuel R   1764 César Rubio     1740 Josep Juanós
915 Joserp Arimany     1304 Antonio Garcia   1793 Raúl Martínez     1796 Víctor Ballesteros
Jornada 9

06-02-2022   Jornada 9

06-02-2022
1304 Antonio Garcia     1226 Monserrat Boronat   1796 Víctor Ballesteros     1525 Sergio Garrido
1775 Jose Manuel R     1700 Guillem Font   1740 Josep Juanós     1795 Pedro Manzano
1770 Frederic Salvà     915 Joserp Arimany   129 Domingo López     1793 Raúl Martínez
1794 Beatriz Rojas     1569 J Carles Arola   1739 Marc Menjibar     1357 Elena Bueno
1627 Jonathan Martín     1295 Francesc Puma.   515 Toni Muñoz     1764 César Rubio
1751 Daniel Agüera     1474 Albert Martorell   1401 Josep M Salvadó     1774 Tom Horbury
Jornada 10

13-02-2022   Jornada 10

13-02-2022
1226 Monserrat Boronat     1770 Frederic Salvà   1525 Sergio Garrido     129 Domingo López
1474 Albert Martorell     1304 Antonio Garcia   1774 Tom Horbury     1796 Víctor Ballesteros
1775 Jose Manuel R     1569 J Carles Arola   1740 Josep Juanós     1357 Elena Bueno
1295 Francesc Puma.     1751 Daniel Agüera   1764 César Rubio     1401 Josep M Salvadó
915 Joserp Arimany     1794 Beatriz Rojas   1793 Raúl Martínez     1739 Marc Menjibar
1700 Guillem Font     1627 Jonathan Martín   1795 Pedro Manzano     515 Toni Muñoz
Jornada 11

20-02-2022   Jornada 11

20-02-2022
1569 J Carles Arola     915 Joserp Arimany   1357 Elena Bueno     1793 Raúl Martínez
1304 Antonio Garcia     1295 Francesc Puma.   1796 Víctor Ballesteros     1764 César Rubio
1770 Frederic Salvà     1474 Albert Martorell   129 Domingo López     1774 Tom Horbury
1794 Beatriz Rojas     1226 Monserrat Boronat   1739 Marc Menjibar     1525 Sergio Garrido
1627 Jonathan Martín     1775 Jose Manuel R   515 Toni Muñoz     1740 Josep Juanós
1751 Daniel Agüera     1700 Guillem Font   1401 Josep M Salvadó     1795 Pedro Manzano
                 

 


Tornar

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a oferir una millor experiència i servei. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.