Cercar

Competicions Lliga Catalana - Divisió d'Honor

Lliga Catalana Individual 2020-21 - Resultats

Tots els resultats de la LLIGA CATALANA INDIVIDUAL 2020-21, la primera competició regular individual en línia de la Federació Catalana de Dards i que compta amb la col·laboració de Ripa Darts, la botiga de dards on trobareu el vostre material de dards preferit.

QUADRANT i CLASSIFICACIÓ: Els esportistes participants han quedat dividits en dos grups i els resultats s'actualitzem automàticament a la plataforma: 

https://nakka.com/n01/tournament/LLIGA%20CATALANA%20INDIVIDUAL

Les ESTADÍSTIQUES es poden consultar aquí: https://nakka.com/n01/tournament/t...stats

Tota la informació de la competició la teniu disponible aquí.

LLIGA CATALANA INDIVIDUAL – GRUP A
LLIGA CATALANA INDIVIDUAL – GRUP B
Semana 1
Semana 1
1401 JOSEP MARIA SALVADÓ 0-6 739 ENRIC CID 13/12/2020 1730 BENJAMÍN LÓPEZ 6-4 1719 JOSE LUÍS PUERTO
1757 ADRIAN VALERA 0-6 1927 JOANTHAN MARIN 13/12/2020 1569 CARLES AROLA 3-6 1630 RUBEN RÍOS
1525 SERGIO GARRIDO 6-2 1502 HILARI PONS 13/12/2020 1226 MONTSE BORONAT 0-6 1593 JAVIER VELASCO
915 JOSEP ARIMANY 6-2 1563 ANGEL RODRIGUEZ 13/12/2020 1400 ROQUE SOTO 5-5 1722 RAUL PASTOR
1751 DANIEL AGÜERA 6-4 1712 JOAN VILAGRASSA 13/12/2020 1762 LUIS MANUEL DÍAZ 6-2 1474 ALBERT MARTORELL
1360 IOLANDA RIBA 0-6 296 CARLOS VELASCO 13/12/2020 1304 TONI GARCÍA-HEREDIA 5-5 1771 GERARD ALBÒ
1739 MARC MENJIBAR 2-6 515 ANTONIO MUÑOZ 13/12/2020 1775 JOSE M RODRÍGUEZ 2-6 123 ANTONIO MORENO
1738 MARCOS RODRÍGUEZ 6-0 1759 DAVID PEREZ 13/12/2020 1770 FREDERIC SALVA 1-6 1427 FERNANDO GAVILÁNSemana 2
Semana 2
515 ANTONIO MUÑOZ 5-5 739 ENRIC CID 20/12/2020 123 ANTONIO MORENO 6-0 1719 JOSE LUÍS PUERTO
1757 ADRIAN VALERA 6-0* 1759 DAVID PEREZ 20/12/2020 1569 CARLES AROLA 6-0 1427 FERNANDO GAVILÁN
1525 SERGIO GARRIDO 6-1 1927 JOANTHAN MARIN 20/12/2020 1226 MONTSE BORONAT 6-3 1630 RUBEN RÍOS
915 JOSEP ARIMANY 6-1 1502 HILARI PONS 20/12/2020 1400 ROQUE SOTO 1-6 1593 JAVIER VELASCO
1751 DANIEL AGÜERA 0-6 1563 ANGEL RODRIGUEZ 20/12/2020 1762 LUIS MANUEL DÍAZ 5-5 1722 RAUL PASTOR
1360 IOLANDA RIBA 5-5 1712 JOAN VILAGRASSA 20/12/2020 1304 TONI GARCÍA-HEREDIA 6-1 1474 ALBERT MARTORELL
1739 MARC MENJIBAR 4-6 296 CARLOS VELASCO 20/12/2020 1775 JOSE M RODRÍGUEZ 6-1 1771 GERARD ALBÒ
1738 MARCOS RODRÍGUEZ 6-1 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ 20/12/2020 1770 FREDERIC SALVA 2-6 1730 BENJAMÍN LÓPEZSemana 3
Semana 3
515 ANTONIO MUÑOZ 6-0 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ 03/01/2020 123 ANTONIO MORENO 6-3 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
296 CARLOS VELASCO 4-6 739 ENRIC CID 03/01/2020 1771 GERARD ALBÒ 5-5 1719 JOSE LUÍS PUERTO
1525 SERGIO GARRIDO 6-3 1759 DAVID PEREZ 03/01/2020 1226 MONTSE BORONAT 6-0 1427 FERNANDO GAVILÁN
915 JOSEP ARIMANY 5-5 1927 JOANTHAN MARIN 03/01/2020 1400 ROQUE SOTO 6-1 1630 RUBEN RÍOS
1751 DANIEL AGÜERA 4-6 1502 HILARI PONS 03/01/2020 1762 LUIS MANUEL DÍAZ 2-6 1593 JAVIER VELASCO
1360 IOLANDA RIBA 6-0* 1563 ANGEL RODRIGUEZ 03/01/2020 1304 TONI GARCÍA-HEREDIA 1-6 1722 RAUL PASTOR
1739 MARC MENJIBAR 5-5 1712 JOAN VILAGRASSA 03/01/2020 1775 JOSE M RODRÍGUEZ 0-6 1474 ALBERT MARTORELL
1738 MARCOS RODRÍGUEZ 6-0 1757 ADRIAN VALERA 03/01/2020 1770 FREDERIC SALVA 0-6 1569 CARLES AROLASemana 4
Semana 4
296 CARLOS VELASCO 6-0 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ 10/01/2020 1771 GERARD ALBÒ 6-2 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
1712 JOAN VILAGRASSA 6-3 739 ENRIC CID 10/01/2020 1474 ALBERT MARTORELL 6-2 1719 JOSE LUÍS PUERTO
1525 SERGIO GARRIDO 4-6 1757 ADRIAN VALERA 10/01/2020 1226 MONTSE BORONAT 1-6 1569 CARLES AROLA
915 JOSEP ARIMANY 6-0 1759 DAVID PEREZ 10/01/2020 1400 ROQUE SOTO 4-6 1427 FERNANDO GAVILÁN
1751 DANIEL AGÜERA 0-6 1927 JOANTHAN MARIN 10/01/2020 1762 LUIS MANUEL DÍAZ vs 1630 RUBEN RÍOS
1360 IOLANDA RIBA 2-6 1502 HILARI PONS 10/01/2020 1304 TONI GARCÍA-HEREDIA 6-3 1593 JAVIER VELASCO
1739 MARC MENJIBAR 5-5 1563 ANGEL RODRIGUEZ 10/01/2020 1775 JOSE M RODRÍGUEZ 0-6 1722 RAUL PASTOR
1738 MARCOS RODRÍGUEZ 1-6 515 ANTONIO MUÑOZ 10/01/2020 1770 FREDERIC SALVA 2-6 123 ANTONIO MORENOSemana 5
Semana 5
296 CARLOS VELASCO vs 515 ANTONIO MUÑOZ 17/01/2020 1771 GERARD ALBÒ 2-6 123 ANTONIO MORENO
1712 JOAN VILAGRASSA 6-0 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ 17/01/2020 1474 ALBERT MARTORELL 6-1 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
1563 ANGEL RODRIGUEZ 6-4 739 ENRIC CID 17/01/2020 1722 RAUL PASTOR 6-2 1719 JOSE LUÍS PUERTO
915 JOSEP ARIMANY 6-4 1757 ADRIAN VALERA 17/01/2020 1400 ROQUE SOTO 1-6 1569 CARLES AROLA
1751 DANIEL AGÜERA 6-0 1759 DAVID PEREZ 17/01/2020 1762 LUIS MANUEL DÍAZ 5-5 1427 FERNANDO GAVILÁN
1360 IOLANDA RIBA 0-6 1927 JOANTHAN MARIN 17/01/2020 1304 TONI GARCÍA-HEREDIA 6-3 1630 RUBEN RÍOS
1739 MARC MENJIBAR 1-6 1502 HILARI PONS 17/01/2020 1775 JOSE M RODRÍGUEZ 0-6 1593 JAVIER VELASCO
1738 MARCOS RODRÍGUEZ 0-6 1525 SERGIO GARRIDO 17/01/2020 1770 FREDERIC SALVA 5-5 1226 MONTSE BORONATSemana 6
Semana 6
1712 JOAN VILAGRASSA vs 515 ANTONIO MUÑOZ 24/01/2020 1474 ALBERT MARTORELL vs 123 ANTONIO MORENO
1563 ANGEL RODRIGUEZ vs 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ 24/01/2020 1722 RAUL PASTOR vs 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
1502 HILARI PONS vs 739 ENRIC CID 24/01/2020 1593 JAVIER VELASCO vs 1719 JOSE LUÍS PUERTO
915 JOSEP ARIMANY vs 1525 SERGIO GARRIDO 24/01/2020 1400 ROQUE SOTO vs 1226 MONTSE BORONAT
1751 DANIEL AGÜERA vs 1757 ADRIAN VALERA 24/01/2020 1762 LUIS MANUEL DÍAZ vs 1569 CARLES AROLA
1360 IOLANDA RIBA vs 1759 DAVID PEREZ 24/01/2020 1304 TONI GARCÍA-HEREDIA vs 1427 FERNANDO GAVILÁN
1739 MARC MENJIBAR vs 1927 JOANTHAN MARIN 24/01/2020 1775 JOSE M RODRÍGUEZ vs 1630 RUBEN RÍOS
1738 MARCOS RODRÍGUEZ vs 296 CARLOS VELASCO 24/01/2020 1770 FREDERIC SALVA vs 1771 GERARD ALBÒSemana 7
Semana 7
1712 JOAN VILAGRASSA vs 296 CARLOS VELASCO 31/01/2020 1474 ALBERT MARTORELL vs 1771 GERARD ALBÒ
1563 ANGEL RODRIGUEZ vs 515 ANTONIO MUÑOZ 31/01/2020 1722 RAUL PASTOR vs 123 ANTONIO MORENO
1502 HILARI PONS vs 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ 31/01/2020 1593 JAVIER VELASCO vs 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
1927 JOANTHAN MARIN vs 739 ENRIC CID 31/01/2020 1630 RUBEN RÍOS vs 1719 JOSE LUÍS PUERTO
1751 DANIEL AGÜERA vs 1525 SERGIO GARRIDO 31/01/2020 1762 LUIS MANUEL DÍAZ vs 1226 MONTSE BORONAT
1360 IOLANDA RIBA vs 1757 ADRIAN VALERA 31/01/2020 1304 TONI GARCÍA-HEREDIA vs 1569 CARLES AROLA
1739 MARC MENJIBAR vs 1759 DAVID PEREZ 31/01/2020 1775 JOSE M RODRÍGUEZ vs 1427 FERNANDO GAVILÁN
1738 MARCOS RODRÍGUEZ vs 915 JOSEP ARIMANY 31/01/2020 1770 FREDERIC SALVA vs 1400 ROQUE SOTOSemana 8
Semana 8
1563 ANGEL RODRIGUEZ vs 296 CARLOS VELASCO 07/02/2020 1722 RAUL PASTOR vs 1771 GERARD ALBÒ
1502 HILARI PONS vs 515 ANTONIO MUÑOZ 07/02/2020 1593 JAVIER VELASCO vs 123 ANTONIO MORENO
1927 JOANTHAN MARIN vs 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ 07/02/2020 1630 RUBEN RÍOS vs 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
1759 DAVID PEREZ vs 739 ENRIC CID 07/02/2020 1427 FERNANDO GAVILÁN vs 1719 JOSE LUÍS PUERTO
1751 DANIEL AGÜERA vs 915 JOSEP ARIMANY 07/02/2020 1762 LUIS MANUEL DÍAZ vs 1400 ROQUE SOTO
1360 IOLANDA RIBA vs 1525 SERGIO GARRIDO 07/02/2020 1304 TONI GARCÍA-HEREDIA vs 1226 MONTSE BORONAT
1739 MARC MENJIBAR vs 1757 ADRIAN VALERA 07/02/2020 1775 JOSE M RODRÍGUEZ vs 1569 CARLES AROLA
1738 MARCOS RODRÍGUEZ vs 1712 JOAN VILAGRASSA 07/02/2020 1770 FREDERIC SALVA vs 1474 ALBERT MARTORELLSemana 9
Semana 9
1563 ANGEL RODRIGUEZ vs 1712 JOAN VILAGRASSA 14/02/2020 1722 RAUL PASTOR vs 1474 ALBERT MARTORELL
1502 HILARI PONS vs 296 CARLOS VELASCO 14/02/2020 1593 JAVIER VELASCO vs 1771 GERARD ALBÒ
1927 JOANTHAN MARIN vs 515 ANTONIO MUÑOZ 14/02/2020 1630 RUBEN RÍOS vs 123 ANTONIO MORENO
1759 DAVID PEREZ vs 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ 14/02/2020 1427 FERNANDO GAVILÁN vs 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
1757 ADRIAN VALERA vs 739 ENRIC CID 14/02/2020 1569 CARLES AROLA vs 1719 JOSE LUÍS PUERTO
1360 IOLANDA RIBA vs 915 JOSEP ARIMANY 14/02/2020 1304 TONI GARCÍA-HEREDIA vs 1400 ROQUE SOTO
1739 MARC MENJIBAR vs 1525 SERGIO GARRIDO 14/02/2020 1775 JOSE M RODRÍGUEZ vs 1226 MONTSE BORONAT
1738 MARCOS RODRÍGUEZ vs 1751 DANIEL AGÜERA 14/02/2020 1770 FREDERIC SALVA vs 1762 LUIS MANUEL DÍAZSemana 10
Semana 10
1502 HILARI PONS vs 1712 JOAN VILAGRASSA 21/02/2020 1593 JAVIER VELASCO vs 1474 ALBERT MARTORELL
1927 JOANTHAN MARIN vs 296 CARLOS VELASCO 21/02/2020 1630 RUBEN RÍOS vs 1771 GERARD ALBÒ
1759 DAVID PEREZ vs 515 ANTONIO MUÑOZ 21/02/2020 1427 FERNANDO GAVILÁN vs 123 ANTONIO MORENO
1757 ADRIAN VALERA vs 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ 21/02/2020 1569 CARLES AROLA vs 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
1525 SERGIO GARRIDO vs 739 ENRIC CID 21/02/2020 1226 MONTSE BORONAT vs 1719 JOSE LUÍS PUERTO
1360 IOLANDA RIBA vs 1751 DANIEL AGÜERA 21/02/2020 1304 TONI GARCÍA-HEREDIA vs 1762 LUIS MANUEL DÍAZ
1739 MARC MENJIBAR vs 915 JOSEP ARIMANY 21/02/2020 1775 JOSE M RODRÍGUEZ vs 1400 ROQUE SOTO
1738 MARCOS RODRÍGUEZ vs 1563 ANGEL RODRIGUEZ 21/02/2020 1770 FREDERIC SALVA vs 1722 RAUL PASTORSemana 11
Semana 11
1502 HILARI PONS vs 1563 ANGEL RODRIGUEZ 28/02/2020 1593 JAVIER VELASCO vs 1722 RAUL PASTOR
1927 JOANTHAN MARIN vs 1712 JOAN VILAGRASSA 28/02/2020 1630 RUBEN RÍOS vs 1474 ALBERT MARTORELL
1759 DAVID PEREZ vs 296 CARLOS VELASCO 28/02/2020 1427 FERNANDO GAVILÁN vs 1771 GERARD ALBÒ
1757 ADRIAN VALERA vs 515 ANTONIO MUÑOZ 28/02/2020 1569 CARLES AROLA vs 123 ANTONIO MORENO
1525 SERGIO GARRIDO vs 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ 28/02/2020 1226 MONTSE BORONAT vs 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
915 JOSEP ARIMANY vs 739 ENRIC CID 28/02/2020 1400 ROQUE SOTO vs 1719 JOSE LUÍS PUERTO
1739 MARC MENJIBAR vs 1751 DANIEL AGÜERA 28/02/2020 1775 JOSE M RODRÍGUEZ vs 1762 LUIS MANUEL DÍAZ
1738 MARCOS RODRÍGUEZ vs 1360 IOLANDA RIBA 28/02/2020 1770 FREDERIC SALVA vs 1304 TONI GARCÍA-HEREDIA

Semana 12
Semana 12
1927 JOANTHAN MARIN vs 1563 ANGEL RODRIGUEZ 07/03/2020 1630 RUBEN RÍOS vs 1722 RAUL PASTOR
1759 DAVID PEREZ vs 1712 JOAN VILAGRASSA 07/03/2020 1427 FERNANDO GAVILÁN vs 1474 ALBERT MARTORELL
1757 ADRIAN VALERA vs 296 CARLOS VELASCO 07/03/2020 1569 CARLES AROLA vs 1771 GERARD ALBÒ
1525 SERGIO GARRIDO vs 515 ANTONIO MUÑOZ 07/03/2020 1226 MONTSE BORONAT vs 123 ANTONIO MORENO
915 JOSEP ARIMANY vs 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ 07/03/2020 1400 ROQUE SOTO vs 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
1751 DANIEL AGÜERA vs 739 ENRIC CID 07/03/2020 1762 LUIS MANUEL DÍAZ vs 1719 JOSE LUÍS PUERTO
1739 MARC MENJIBAR vs 1360 IOLANDA RIBA 07/03/2020 1775 JOSE M RODRÍGUEZ vs 1304 TONI GARCÍA-HEREDIA
1738 MARCOS RODRÍGUEZ vs 1502 HILARI PONS 07/03/2020 1770 FREDERIC SALVA vs 1593 JAVIER VELASCOSemana 13
Semana 13
1927 JOANTHAN MARIN vs 1502 HILARI PONS 14/03/2020 1630 RUBEN RÍOS vs 1593 JAVIER VELASCO
1759 DAVID PEREZ vs 1563 ANGEL RODRIGUEZ 14/03/2020 1427 FERNANDO GAVILÁN vs 1722 RAUL PASTOR
1757 ADRIAN VALERA vs 1712 JOAN VILAGRASSA 14/03/2020 1569 CARLES AROLA vs 1474 ALBERT MARTORELL
1525 SERGIO GARRIDO vs 296 CARLOS VELASCO 14/03/2020 1226 MONTSE BORONAT vs 1771 GERARD ALBÒ
915 JOSEP ARIMANY vs 515 ANTONIO MUÑOZ 14/03/2020 1400 ROQUE SOTO vs 123 ANTONIO MORENO
1751 DANIEL AGÜERA vs 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ 14/03/2020 1762 LUIS MANUEL DÍAZ vs 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
1360 IOLANDA RIBA vs 739 ENRIC CID 14/03/2020 1304 TONI GARCÍA-HEREDIA vs 1719 JOSE LUÍS PUERTO
1738 MARCOS RODRÍGUEZ vs 1739 MARC MENJIBAR 14/03/2020 1770 FREDERIC SALVA vs 1775 JOSE M RODRÍGUEZSemana 14
Semana 14
1759 DAVID PEREZ vs 1502 HILARI PONS 21/03/2020 1427 FERNANDO GAVILÁN vs 1593 JAVIER VELASCO
1757 ADRIAN VALERA vs 1563 ANGEL RODRIGUEZ 21/03/2020 1569 CARLES AROLA vs 1722 RAUL PASTOR
1525 SERGIO GARRIDO vs 1712 JOAN VILAGRASSA 21/03/2020 1226 MONTSE BORONAT vs 1474 ALBERT MARTORELL
915 JOSEP ARIMANY vs 296 CARLOS VELASCO 21/03/2020 1400 ROQUE SOTO vs 1771 GERARD ALBÒ
1751 DANIEL AGÜERA vs 515 ANTONIO MUÑOZ 21/03/2020 1762 LUIS MANUEL DÍAZ vs 123 ANTONIO MORENO
1360 IOLANDA RIBA vs 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ 21/03/2020 1304 TONI GARCÍA-HEREDIA vs 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
1739 MARC MENJIBAR vs 739 ENRIC CID 21/03/2020 1775 JOSE M RODRÍGUEZ vs 1719 JOSE LUÍS PUERTO
1738 MARCOS RODRÍGUEZ vs 1927 JOANTHAN MARIN 21/03/2020 1770 FREDERIC SALVA vs 1630 RUBEN RÍOSSemana 15
Semana 15
1759 DAVID PEREZ vs 1927 JOANTHAN MARIN 27/03/2020 1427 FERNANDO GAVILÁN vs 1630 RUBEN RÍOS
1757 ADRIAN VALERA vs 1502 HILARI PONS 27/03/2020 1569 CARLES AROLA vs 1593 JAVIER VELASCO
1525 SERGIO GARRIDO vs 1563 ANGEL RODRIGUEZ 27/03/2020 1226 MONTSE BORONAT vs 1722 RAUL PASTOR
915 JOSEP ARIMANY vs 1712 JOAN VILAGRASSA 27/03/2020 1400 ROQUE SOTO vs 1474 ALBERT MARTORELL
1751 DANIEL AGÜERA vs 296 CARLOS VELASCO 27/03/2020 1762 LUIS MANUEL DÍAZ vs 1771 GERARD ALBÒ
1360 IOLANDA RIBA vs 515 ANTONIO MUÑOZ 27/03/2020 1304 TONI GARCÍA-HEREDIA vs 123 ANTONIO MORENO
1739 MARC MENJIBAR vs 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ 27/03/2020 1775 JOSE M RODRÍGUEZ vs 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
1738 MARCOS RODRÍGUEZ vs 739 ENRIC CID 27/03/2020 1770 FREDERIC SALVA vs 1719 JOSE LUÍS PUERTO

 

 

 


Tornar

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a oferir una millor experiència i servei. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.